Oturum Aç

Görev ve Yetkiler

 
Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci Maddesine göre AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
  • Bakanlığın yurtdışı ve milletlerarası veya ikili münasebetlerini yürütmek,

  • Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek

  • Bakanlığın yurtdışında bulunan görevli birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek,

  • Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.