Oturum Aç

Alt Komite Çalışmaları

Helsinki Zirvesi’ni izleyen dönemde Türkiye’nin müzakere sürecine hazırlanmasını sağlamak amacıyla, Türkiye – AB Ortaklık Komitesine bağlı 8 adet teknik alt komite kurulmuştur. Aşağıda sıralanan bu alt komiteler kendi içinde 35 müzakere başlığını kapsamaktadır:

  • Tarım ve Balıkçılık

  • İç Pazar ve Rekabet

  • Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri

  • Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik

  • Teknolojik Yenilik, Eğitim ve Araştırma Programları

  • Ulaştırma, Çevre, Enerji ve Trans-Avrupa Şebekeleri

  • Bölgesel Gelişme, Sosyal Politika ve İstihdam

  • Gümrükler, Vergilendirme, Uyuşturucu Trafiği ve Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi

 Bu çerçevede Başkanlığımız, Türkiye – AB Ortaklık Komitesi’ne bağlı olarak kurulan alt komiteler kapsamında gerçekleştirilen ilgili toplantılara düzenli katılım sağlamakta; toplantılara ilişkin hazırlık çalışmalarını yürütmekte ve koordine etmektedir.