Oturum Aç

OECD-SIGMA

 

AB ve OECD’nin ortak bir girişimi olan OECD-SIGMA, AB’ye aday ve potansiyel aday ülkeler ile Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı kapsamındaki ülkelere kamu yönetimi reform programlarının oluşturulması ve uygulanmasında; bu kapsamda dış denetim, mali yönetim ve kontrol, kamu harcama yönetimi ve kamu alımları gibi alanlarda teknik destek sağlamaktadır.

Bakanlığımızla ilişkileri çerçevesinde OECD-SIGMA özellikle Kamu Harcama Yönetimi alanı ile Kamu Alımları ve Mali Kontrol fasıllarında Avrupa Komisyonu ile ülkemiz arasında bir iletişim ve müzakere platformu vazifesi görmekte ve AB ile müzakerelerin daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Avrupa Komisyonu’nun 2014 yılında başlatılan Kamu Yönetimi Reformu (PAR) yaklaşımı kapsamında OECD-SIGMA, altı temel reform alanı belirlemiş olup bu alanlarda ülke değerlendirmelerini gerçekleştirmektedir. “Kamu Mali Yönetimi” konusu doğrudan Bakanlığımızın görev kapsamına girmekte olup bu alandaki çalışmaların koordinasyonu Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bakanlığımız ayrıca diğer reform alanlarına da katkı sağlamaktadır.

OECD-SIGMA yetkilileri tarafından her yıl Bakanlığımız dâhil olmak üzere ilgili kurumlara değerlendirme ziyaretleri gerçekleştirilmekte ve söz konusu ziyaretler neticesinde hazırlanan ülke değerlendirme raporları, Avrupa Komisyonu’nun her yıl yayımladığı Türkiye İlerleme Raporu’na katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra OECD-SIGMA, çalışma programının oluşturulması kapsamında gelecek dönemlere ilişkin işbirliği alanlarını belirlemek amacıyla da çalışma ziyaretleri düzenlemektedir.

Bu çerçevede Başkanlığımız, ziyaretler öncesinde ilgili kurum ve birimler arasında koordinasyonu gerçekleştirerek gerekli hazırlık çalışmalarını yürütmekte; ziyaretler kapsamında gerçekleştirilen tüm görüşmelere ilişkin toplantı raporları ve bilgi notları hazırlayarak bunları üst yönetim, ilgili Birim ve kurumlarla paylaşmakta; ziyaretler neticesinde OECD-SIGMA tarafından yayımlanan taslak ülke değerlendirme raporlarına ilişkin Bakanlığımız görüşünün oluşturulması sürecini koordine etmekte; OECD-SIGMA işbirliğinde teknik destek projeleri geliştirmekte ve proje faaliyetlerini yürütmektedir. Söz konusu projeler çerçevesinde ise, AB mevzuatına uyum çalışmaları yürütülmekte; konferans, seminer, çalışma ziyaretleri ve eğitimler düzenlenmektedir.

 

 OECD-SIGMA raporlarına ulaşmak için tıklayınız.